سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
آقاشیر
صلوات صلوات صلوات علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
صفحه نخست                  ATOM                 عناوین مطالب            نقشه سایت
جمعه 94 آبان 1 :: 1:46 عصر ::  نویسنده : آقاشیر

 

day of ashura-shia muslim

He was not an ordinary human being.

او یک انسان معمولی نبود .

His name was Hussein.

 

 نامش حسین بود .

Hussein was the grandson of Muslims" holy prophet Muhammad.

 حسین نوه پیامبر ما مسلمانان محمد ص بود . 

He stood up against oppressors and he is a role model for Muslims in sacrifice, freedom, liberty and resistance

او کسی بود که در برابر ستمگران ایستاد و در بین ما مسلمانان الگو فداکاری ، آزادی ، آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم است.

We call him imam, imam means leader and rector.

ما او را امام میخوانیم . امام به معنی راهنما و پیشواست .

In year 61 AH (a way of calculating year based on the position of the moon), Imam Hussein along with his wife, children and siblings went to Iraq from Arabia, in order to respond to Iraqi"s request;

امام حسین در سال 61 قمری به همراه همسر و فرزندان و خواهرانش از کشور عربستان  به سمت کشور عراق حرکت کرد تا به درخواست مردم عراق پاسخ دهد.

More than 4000 Iraqi wrote a letter to Imam Hussein and asked him to come to Iraq and rescue them from cruelness and injustice of their king "yazid" and bring justice, goodness and beauty.

 4000 نفر از مردم عراق برای امام حسین نامه نوشتند و از او درخواست کردند که به  کشور عراق بیاید و آن ها را از ظلم و ستم آن حاکم که یزید نام داشت نجات دهد و عدل و خوبی و زیبایی را در جهان به پا کند.

Yazid was a cruel leader and he took peoples" property by force and represented Islam in an unrealistic and cruel way.

یزید حاکم ستمگری بود که   بر مردم ستم میکرد و آموال آنان را به زور میگرفت و چهره ای خشن و غیر واقعی از اسلام نشان میداد. 

Actually he does not know anything of real Islam and do whatever he like to do and whatever benefits him.

در واقع او چیزی از اسلان حقیقی نمی دانست و هرچه دوست داشت و برایش منفعت داشت را انجام می داد.

He had broken a lot of absolute law in Islam himself!! So Iraqis asked for help, and Imam Hussein answered them by coming to Iraq.

او مهمترین قوانین اسلام را خودش زیر پا می گذاشت!! بنابراین مردم عراق تقاضای کمک کردند و امام حسین با آمدن به عراق به درخواست آنها پاسخ داد.

Yazid prevented Iraqis to join Imam Hussein by force and threat.

 یزید با استفاده از زور و تهدید و ترس جلو مردم را از پیوستن به امام حسین گرفت.

On the other hand he prevented Imam Hussein to inter in capital city of Iraq so imam had to stay in a midway land called "Karbala".

 از طرفی هم به امام حسین اجازه نداد وارد پایتخت عراق شود واو  ناچار شد در سرزمینی به نام کربلا بماند .

In Karbala, cruel yazid along with ten thousands soldier and military man stood against him and ordered his army to start a war with Imam Hussein.

 در آنجا، یزید ستمگر و زورگو با ده ها هزار سرباز و جنگنده در برابرش ایستاد و دستور به جنگ با امام حسین داد .

Imam and his wife and his children and siblings with his companions were only 72 people!!

ولی امام حسین  به همراه همسر، فرزندان، خواهران، برادران و یارانش تنها 72 نفر بودند.
موضوع مطلب : 
 
نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب